SendoPlant
SendoPlant

Serveis Jardinería

Serveis

◆ Construcció i disseny de jardins

◆ Decoració amb fusta i complements per a disseny de jardins

◆ Manteniment de jardins

◆ Manteniment i neteja de piscines

◆ Tractaments fitosanitaris

◆ Col·locació de gespa artificial

◆ Desbrossament i neteja de terrenys i boscos

◆ Neteja viària urbana i de Polígons industrials